Ďakujeme za Tvoju podporu

Tvoj finančný dar podporí centrum v jeho vybavení a podporí neziskové aktivity centra.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.